Skip to product information
1 of 1

Jubilee Resources International

Спечелване на духовната битка в дворовете на небето - eBook in Bulgarian language

Спечелване на духовната битка в дворовете на небето - eBook in Bulgarian language

Regular price $7.00 AUD
Regular price Sale price $7.00 AUD
Sale Sold out

Спечелване на духовната битка в дворовете на небето

от Selwyn R. Stevens, Ph.D. (Bib.St.); D. Min.; M.I.S.D.M.; M.E.A.C.M.

Неотговорените молитви изглежда са част от преживяването на християнина. Когато се молим, нашите думи създават конфликт в духовната сфера. Повечето, които учат за ходатайство и/или духовна война, ни казват, че сме в битка.Според Лука 18:1-8 Исус поставя молитвата в съдебна зала.

След като бъде разгледана всяка правна причина, която спира Господ да отговори на молитвите ни, отговорите ще дойдат. Това е така, защото всеки противник в духовната сфера, който се съпротивлява на целите на Божието Царство, ще бъде принуден да преклони колене пред присъдата от Небесните съдилища.

След като правният прецедент е установен с присъда, битката до голяма степен е приключила, но трябва да бъде изпълнена. Идва ден, когато Небесната съдебна зала ще бъде на място и обвинителят на братята ще бъде свален. Но до този ден трябва да се научим как да ангажираме съдебните зали на небето, за да позволим на съдията (нашият Небесен Отец) да произнесе присъда от наше име!

 ISBN 978-1-991118-44-8

Shipping & Returns

View full details