Skip to product information
1 of 1

Jubilee Resources International

Hjälp! Fåren flyr: Att förstå utflyttningen från kyrkan till Guds Ecclesia: eBook in Swedish language

Hjälp! Fåren flyr: Att förstå utflyttningen från kyrkan till Guds Ecclesia: eBook in Swedish language

Regular price $10.00 AUD
Regular price Sale price $10.00 AUD
Sale Sold out

Hjälp! Fåren flyr: Att förstå utflyttningen från kyrkan till Guds Ecclesia

av Selwyn R. Stevens, Ph.D.; D.Min.; M.I.S.D.M.;  M.E.A.C.M.;

För de flesta kristna i västvärlden fungerar inte “kyrkan”!

Det gamla vinet kan inte längre konkurrera, eftersom Gud reser upp sitt nya vin för att uppfylla sina ändamål i sluttiden.

Lösningen är att “kyrkan” blir Ecclesia och att deltagandet sker med lämplig utrustning, frigörande och ansvarstagande.

978-1-99-104386-3

(Payment may be made in New Zealand, or Australian, Canadian, USA, UK or Euro currency)

Shipping & Returns

View full details