Skip to product information
1 of 1

Jubilee Resources International

Pembaptisan Kristian - ebooklet in Malaysian language

Pembaptisan Kristian - ebooklet in Malaysian language

Regular price $0.00 AUD
Regular price Sale price $0.00 AUD
Sale Sold out

Pembaptisan Kristian

Oleh Selwyn R. Stevens, Ph.D.

Terdapat arahan yang jelas dalam Alkitab mengenai upacara Perjanjian dengan Yesus Kristus ini.

Ajaran ini melihat kepada "Mengapa?", "Siapa?" dan "Bagaimana?" termasuk:  Apakah maksud "Baptisan"? 

Jadi mengapa perlu Dibaptis? 

Siapa yang patut Dibaptis? 

Bagaimanakah Pembaptisan dilakukan? 

Bagaimana pula dengan Pembaptisan Bayi? 

Adakah ia menggantikan Sunat? 

Pembaptisan dan Perjanjian Baru Pembaptisan oleh Proksi? 

Baptis dalam Nama apa? 

Siapa yang Boleh Membaptis orang lain? 

Bukan Kristian sahaja, tetapi Kristian Sahaja!

Shipping & Returns

View full details