Skip to product information
1 of 1

Jubilee Resources International

Uzvara garīgajā cīņā Debesu tiesās - eBook in Latvian language

Uzvara garīgajā cīņā Debesu tiesās - eBook in Latvian language

Regular price $7.00 AUD
Regular price Sale price $7.00 AUD
Sale Sold out

Uzvara garīgajā cīņā Debesu tiesās

By Selwyn R. Stevens, Ph.D. (Bib.St.); D. Min.; M.I.S.D.M.; M.E.A.C.M.

Šķiet, ka neatbildētas lūgšanas ir daļa no kristieša pieredzes. Kad mēs lūdzam, mūsu vārdi rada konfliktu gara valstībā. Lielākā daļa, kas māca pēc aizlūgšanas un/vai garīgā kara, mums saka, ka esam kaujā.Saskaņā ar Lūkas 18:1-8 Jēzus lūgšanu ievietoja tiesas zālē.

Tiklīdz tiks atrisināts ikviens juridiskais iemesls, kas neļauj Tam Kungam atbildēt uz mūsu lūgšanām, atbildes nāks. Tas ir tāpēc, ka ikviens pretinieks garīgajā jomā, kas pretojas Dieva Valstības nodomiem, būs spiests locīties ceļgalos Debesu tiesu sprieduma priekšā.

Kad juridiskais precedents ir izveidots ar spriedumu, cīņa lielākoties ir beigusies, taču tā ir jāīsteno. Nāk diena, kad Debesu tiesas zāle būs vietā un brāļu apsūdzētājs tiks nomests. Taču līdz šai dienai mums jāiemācās iesaistīties debesu tiesas zālēs, lai tiesnesis (mūsu Debesu Tēvs) varētu pieņemt spriedumu mūsu vārdā!


 ISBN 978-1-991118-25-7

Shipping & Returns

View full details