Skip to product information
1 of 1

Jubilee Resources International

De Anathema’s van Rome: Inzichten in het Pauselijke Pantheon

De Anathema’s van Rome: Inzichten in het Pauselijke Pantheon

Regular price $9.99 NZD
Regular price Sale price $9.99 NZD
Sale Sold out

De Anathema’s van Rome: Inzichten in het Pauselijke Pantheon

 door Selwyn R. Stevens, Ph.D; D.Min.; M.I.S.D.M.; M.E.A.C.M.;

Er zijn velen in de protestantse gemeenschap die beweren dat de Rooms-Katholieke Kerk een sekte is, net als de Mormonen en de Wachttoren. Aan de andere kant heeft de Kerk van Rome verdedigers die steekhoudende argumenten hebben, zoals hun consequente verzet tegen abortus, euthanasie en het homohuwelijk. 

Dit vitale boek onderzoekt Constantijns scheiding van de Joodse wortels van het christelijk geloof en de vervanging ervan door heidendom. Later verwierp het Concilie van Trente de Bijbelse basis van Luthers Reformatie en sprak vervloekingen uit over allen die het niet met hen eens waren. Volgelingen van Jezus zijn geroepen om alle vloeken te helpen verbreken. Dit roept de vraag op: “Zijn rooms-katholieken door God vervloekt vanwege anti-bijbelse overtuigingen en praktijken?”.

Wat moeten christenen doen met paus Franciscus die zegt dat het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus gevaarlijk en schadelijk is? Voor christenen is de Schrift de Canon of norm voor christelijk leven en geloven.

In het Johannesevangelie lezen we over het huwelijksfeest te Kana. Hier benadrukt Maria het belang van Jezus en de woorden die Hij zegt. In het besef dat de wijn op was en dat zij zelf niets kon doen, zegt Maria tegen Jezus omdat Hij de enige is die iets kon doen. Vervolgens geeft Maria de rentmeesters haar laatste opgetekende woorden en enige opdracht - een opdracht die wij moeten overwegen om gered te worden.

 Maria zei: “Wat Hij ook tegen je zegt, doe het!”

 

ISBN 978-1-99-104351-1

Shipping & Returns

View full details