Skip to product information
1 of 1

Jubilee Resources International

Anathemas Ng Roma: Mga Kabatiran sa Papal Pantheon. - eBook in Tagalog language -

Anathemas Ng Roma: Mga Kabatiran sa Papal Pantheon. - eBook in Tagalog language -

Regular price $9.99 NZD
Regular price Sale price $9.99 NZD
Sale Sold out

Anathemas Ng Roma: Mga Kabatiran sa Papal Pantheon.

by Selwyn R. Stevens, Ph.D; D.Min.; M.I.S.D.M.; M.E.A.C.M.;

Sinisiyasat sa mahalagang libro na ito ang diborsiyo ni Constantine sa mga ugat ng Hudyo ng pananampalatayang Kristiyano at ang pagpapalit nito ng paganismo; tinanggihan ng Konseho ng Trent ang batayan ng Bibliya ng Repormasyon ni Luther at isinumpa ang lahat ng hindi sumasang ayon sa kanila.

Sa John, mababasa natin ang tungkol sa kasal sa Cana. Napagtantong wala na ang alak at siya mismo ay wala nang magagawa, sinabi ni Maria kai Hesus, dahil Siya lamang ang maaaring gumawa ng isang bagay. Pagkatapos ay ibinigay ni Maria sa mga katiwala ang kanyang huling nakatalang mga salita at natatanging utos, isa na dapat nating isaalang alang para tayo ay maligtas.

Sinabi ni Maria, “Anoman ang Kanyang sasabihin sa iyo, gawin mo!”

(Payment may be made in New Zealand, or Australian, Canadian, USA, UK or Euro currency)

Shipping & Returns

View full details